Pois me dizedes, amigo, ca me queredes vós melhor

Pois me dizedes, amigo, ca me queredes vós melhor
de quantas eno mundo son, dizede, por Nostro Senhor,
se me vós queredes gran ben, como podedes ir d’aquen?

E pois dizedes ca poder non avedes d’al tant’ amar
come min, ai, meu amigo, dizede, se Deus vos ampar,
se me vós queredes gran ben, como podedes ir d’aquen?

E, pois vos eu ouço dizer ca non amades tan muit’ al
come mi, dized’, amigo, se Deus vos lev’ a Bonaval,
se mi vós queredes gran ben, como podedes ir d’aquen?

Por que oí sempre dizer, d’ u ome muit’ amou molher,
que se non podia end’ ir, pesar-mi-á, se eu non souber:
se mi vós queredes gran ben, como podedes ir d’aquen?

Orientacións para a lectura

A doncela interpela o amigo, dubidando da súa declaración de que a ama máis do que a todas as mulleres do mundo; se así é, di ela, como vos podedes ir de aquí? E se afirmades que non tendes poder de amar ningunha outra como a min, como podedes ir de aquí? E pois vos escoito comentar que non amades ningunha outra como a min, amigo, falade: se Deus vos leva a Bonaval, e se me queredes tanto, como vos podedes ir de aquí? Pois sempre ouvín eu falar que onde o home moito amou unha muller, de alí non se pode ir, pesarame se non souber: se me queredes tanto ben, como vos podedes ir de aquí?

Esta cantiga de amigo parece dialogar coa cantiga de amor anterior, onde o trobador declaraba desexar ir a Bonaval, mais que iso lle custaba moito, pois tería que afastarse da señora. As relacións de espazo expresas nesas composicións indican que ambos – trobador e amiga – se encontran nun lugar distinto de Bonaval, aludíndose a este como o destino a que se debe dirixir o poeta.

A doncela retoma aquí as palabras do amigo, desenvolvendo o argumento, frecuente nas cantigas de amor, segundo o cal o verdadeiro amador non consegue partir do espazo onde se encontra a muller amada. Rigorosa na súa lóxica, ela extrae a tan necesaria conclusión: se é realmente capaz de irse do lugar en que está, é porque non a ama tanto canto afirma.

Manuscritos