Porque no mundo mengou a verdade

Porque no mundo mengou a verdade
punhei un dia de a ir buscar,
e u por ela fui a preguntar
disseron todos: “Alhur la buscade,
ca de tal guisa se foi a perder
que non podemos én novas aver,
nen ja non anda na irmaidade ”.

Nos moesteiros dos frades negrados
a demandei, e disseron-m’ assi:
“Non busquedes vós a verdad’ aqui
ca muitos anos avemos passados
que non morou nosco, per bõa fe,
e d’ al avemos maiores coidados ”.

E en Cistel, u verdade soía
sempre morar, disseron-me que non
morava i avia gran sazon,
nen frade d’ i ja a non conhocia;
nen o abade outrossi no estar
sol non queria que foss’ i pousar
e anda ja fora desta badia .

En Santiago, seend’ albergado
en mia pousada, chegaron romeus;
preguntei-os e disseron: “Par Deus,
muito levade-lo caminh’ errado,
ca se verdade quiserdes achar
outro caminho conven a buscar,
ca non saben aqui d’ ela mandado”.

Orientacións para a lectura

O poeta represéntase como andando á procura da Verdade, que tanto minguou no mundo. Vaia onde vaia á súa procura sempre lle responden que a busque noutra parte. Nos mosteiros dos frades beneditinos (cuxo hábito é negro), dixéronlle: “Non a busquedes aqui, pois hai moito que non mora connosco e temos máis en que pensar”. E en Cister, onde a Verdade tiña por costume morar, dixéronlle que non vivía alí había xa tempo, os frades non a coñecían nin o abade quería que pousase naquela abadía. Estando albergado en Santiago, os peregrinos tamén lle confirmaron que seguía camiño moi equivocado, pois alí non tiñan dela noticia.

Cantiga de escarnio que se aproxima ao sirventés provenzal por desenvolver unha crítica de carácter xeral, dirixida á decadencia moral do clero, en contraste coa sátira personalizada, preferida polos trobadores galego-portugueses.

Manuscritos